Info õppetöö kohta

Koolist lahkumine


Elu keerdkäikude tõttu lihtsalt võib mõnikord kooliskäimine langeda teisejärguliseks. Selleks, et koolis asjad lahtiseks ei jääks, palun leia aega kohtuda oma klassijuhatajaga või õppenõustajaga, et rääkida oma murest.

Kui siiski otsustad lahkuda, siis kirjuta sellekohane avaldus ja edasta kooli kantseleisse, samuti palu kooli raamatukogu juhatajal saata kooli kantseleisse kinnitus, et sul ei ole kooli raamatukogus võlgnevusi.

Peale eelpool nimetatud dokumentide laekumist kantseleisse saab kooli direktor vormistada vastavasisulise käskkirja.

Elu keerdkäikude tõttu lihtsalt võib mõnikord kooliskäimine langeda teisejärguliseks. Selleks, et koolis asjad lahtiseks ei jääks, palun leia aega kohtuda oma klassijuhatajaga või õppenõustajaga, et rääkida oma murest.

Kui siiski otsustad lahkuda, siis kirjuta sellekohane avaldus ja edasta kooli kantseleisse, samuti palu kooli raamatukogu juhatajal saata kooli kantseleisse kinnitus, et sul ei ole kooli raamatukogus võlgnevusi.

Peale eelpool nimetatud dokumentide laekumist kantseleisse saab kooli direktor vormistada vastavasisulise käskkirja.