Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud.

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud (alla 17- aastased) isikud. Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht on Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4). Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht ei ole Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4) ja rahvastikujärgse elukoha kohaliku omavalitsuse nõusolek (PGS §10 lg3).

 • mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
 • e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja mittestatsionaarsesse e-õppe õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

 • mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
 • e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja mittestatsionaarsesse e-õppe õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

Eksternatuur (Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.) Kooli lõpetamisel eksternina võimaldatakse lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku vähemalt 15 arvestusliku õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt.

 • Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele kantavad hinded või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu.
 • Gümnaasiumi lõpetanuks loetakse ekstern, kes on sooritanud riigieksamid ja on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami ning aineeksamid nendes kursustes, milles tal puuduvad kursuste hinded või milles ta ei ole tõendanud teadmisi ja oskusi varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kaudu. 

 

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit

8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud.

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud (alla 17- aastased) isikud. Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht on Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4). Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht ei ole Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4) ja rahvastikujärgse elukoha kohaliku omavalitsuse nõusolek (PGS §10 lg3).

 • mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
 • e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja mittestatsionaarsesse e-õppe õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

 • mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
 • e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja mittestatsionaarsesse e-õppe õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

Eksternatuur (Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.) Kooli lõpetamisel eksternina võimaldatakse lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku vähemalt 15 arvestusliku õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt.

 • Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele kantavad hinded või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu.
 • Gümnaasiumi lõpetanuks loetakse ekstern, kes on sooritanud riigieksamid ja on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami ning aineeksamid nendes kursustes, milles tal puuduvad kursuste hinded või milles ta ei ole tõendanud teadmisi ja oskusi varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kaudu. 

 

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit