Õppimisvõimalused

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid


Alaealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus kolmel päeva nädalas õppevormi .doc .pdf 
 • Avaldus e-õppe õppevormi .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • Sünnitunnistus
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja nõusolek alaealise õpilase isikuandmete töötlemiseks .doc .pdf

 

Täisealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus kolmel päeva nädalas õppevormi koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Avaldus e-õppe õppevormi koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Avaldus eksternatuuri koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE

 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad:

- kõik kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt;

- avaldus, nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja motivatsioonikiri peavad olema digitaalselt allkirjastatud;

- dokumentide koopiad tuleb salvestada .pdf vormingusse (pildifaile vastu ei võeta);

- kõik dokumendid tuleb saata e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee ühekorraga (ühe kirjaga)

 

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

 

 

Alaealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus kolmel päeva nädalas õppevormi .doc .pdf 
 • Avaldus e-õppe õppevormi .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • Sünnitunnistus
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja nõusolek alaealise õpilase isikuandmete töötlemiseks .doc .pdf

 

Täisealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus kolmel päeva nädalas õppevormi koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Avaldus e-õppe õppevormi koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Avaldus eksternatuuri koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE

 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad:

- kõik kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt;

- avaldus, nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja motivatsioonikiri peavad olema digitaalselt allkirjastatud;

- dokumentide koopiad tuleb salvestada .pdf vormingusse (pildifaile vastu ei võeta);

- kõik dokumendid tuleb saata e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee ühekorraga (ühe kirjaga)

 

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad