Uudised

Uue õppeaasta info

E-õppijatele on Moodle õpikeskkonna paroolid ja info Stuudiumi kohta saadetud kooli sisseastumiseavalduses kirjutatud e-posti aadressile, kui keegi ei ole veel kirja saanud, siis palun kirjutage kool [at] vtg.vil.ee

 

Jätkub uute õpilaste vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks, samuti on võimalik sooviavaldus esitada elektrooniliselt (avalduse saab esitada siit).

 

Oma eelnevat haridust tõendavad dokumendid tuleb saata elektrooniliselt kool [at] vtg.vil.ee või tuua kooli kantseleisse.

NB! Õpilase elektrooniline avaldus loetakse esitatuks, kui on esitatud kõik vajalikud dokumendid ning selle kohta eraldi teadet ei saadeta.

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium osaleb projektis “Teisel ringil targaks Viljandimaal” 01.08.2016 – 31.07.2018. Täpsemalt vaata siit

Alates 01.09.2014 lisandus e-õppe õppevorm kõikides klassides