Kontaktid

Järelvalve

  • Õppeasutuse ja kooli pidaja nõustamist korraldab ning riikliku ja haldusjärelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
  • Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja (Viljandi linnavalitsus).
  • Piirkonna ekspert on Kaidi Maask kaidi.maask [at] hm.ee tel 735 0165

Eksperdi põhiülesandeks on õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuse ja pidaja nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.