Info õppetöö kohta

Õppenõukogude ajakava

12.06.2018 peateema – klassi lõpetamine

19.06.2018 peateema – põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetamine

30.08.2018 peateema – täiendava õppetöö tulemused