Info õppetöö kohta

Eksamiplaan 2021/2022


Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine Esimees Komisjon
1. 25.04.2022 10:00 30 RE: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Helve Tähis-Asuküla
      31     Krista Fatkin, Ene Reband
      32     Albina Gavrilova, Ülle Lükk
2. 03.05.2022 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik Mall Kõiv Kaili Teras, Tiiu Männiste
      30     Albina Gavrilova, Kadri Kass
3. 04.05.2022 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
4. 05.05.2022 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
5. 20.05.2022 10:00 30 RE: Matemaatika Mall Kõiv Krista Fatkin, Ene Reband
      31     Jaan Usin, Mare Lilienthal
      32     Albina Gavrilova, Ülle Lükk
6. 30.05.2022 10:00 30 PK: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Krista Fatkin
7. 31.05.2022 10:00 36 Uurimistööde kaitsmine (gümnaasium) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste
8. 01.06.2022 10:00 36 Uurimistööde kaitsmine (gümnaasium) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Krista Fatkin
9. 02.06.2022 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Mare Lilienthal
10. 06.06.2022 10:00 30 PK: Matemaatika Mall Kõiv Ülle Lükk, Jaan Usin
11. 06.06.2022     Gümnaasiumi valikeksamid: Mall Kõiv  
    10:00 32 Vene keel (kirjalik)   Albina Gavrilova
    10:00 32 Keemia (kirjalik)   Jaan Usin
    10:00 31 Bioloogia (suuline)   Marve Ritson
    10:00 31 Geograafia (suuline   Marve Ritson
    10:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline)   Tiiu Männiste
    10:00 31 Kunstiõpetus (suuline)   Tiiu Männiste
      veebis Ajalugu   Karin Kurvits
      veebis Ühiskonnaõpetus    Karin Kurvits
      veebis Muusikaõpetus   Helve Tähis-Asuküla
      veebis Kunstiõpetus    Tiiu Männiste
12. 14.06.2022     Põhikooli valikeksamid: Mall Kõiv  
    10:00 37 Bioloogia   Marve Ritson
    10:00 37 Ühiskonnaõpetus   Ene Reband
    10:00 31 Inglise keel   Kaili Teras, Margit Kirss

 

Eksamiplaan .pdf

 

Eksamiplaan .pdf

Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine Esimees Komisjon
1. 25.04.2022 10:00 30 RE: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Helve Tähis-Asuküla
      31     Krista Fatkin, Ene Reband
      32     Albina Gavrilova, Ülle Lükk
2. 03.05.2022 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik Mall Kõiv Kaili Teras, Tiiu Männiste
      30     Albina Gavrilova, Kadri Kass
3. 04.05.2022 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
4. 05.05.2022 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
5. 20.05.2022 10:00 30 RE: Matemaatika Mall Kõiv Krista Fatkin, Ene Reband
      31     Jaan Usin, Mare Lilienthal
      32     Albina Gavrilova, Ülle Lükk
6. 30.05.2022 10:00 30 PK: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Krista Fatkin
7. 31.05.2022 10:00 36 Uurimistööde kaitsmine (gümnaasium) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste
8. 01.06.2022 10:00 36 Uurimistööde kaitsmine (gümnaasium) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Krista Fatkin
9. 02.06.2022 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Mare Lilienthal
10. 06.06.2022 10:00 30 PK: Matemaatika Mall Kõiv Ülle Lükk, Jaan Usin
11. 06.06.2022     Gümnaasiumi valikeksamid: Mall Kõiv  
    10:00 32 Vene keel (kirjalik)   Albina Gavrilova
    10:00 32 Keemia (kirjalik)   Jaan Usin
    10:00 31 Bioloogia (suuline)   Marve Ritson
    10:00 31 Geograafia (suuline   Marve Ritson
    10:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline)   Tiiu Männiste
    10:00 31 Kunstiõpetus (suuline)   Tiiu Männiste
      veebis Ajalugu   Karin Kurvits
      veebis Ühiskonnaõpetus    Karin Kurvits
      veebis Muusikaõpetus   Helve Tähis-Asuküla
      veebis Kunstiõpetus    Tiiu Männiste
12. 14.06.2022     Põhikooli valikeksamid: Mall Kõiv  
    10:00 37 Bioloogia   Marve Ritson
    10:00 37 Ühiskonnaõpetus   Ene Reband
    10:00 31 Inglise keel   Kaili Teras, Margit Kirss