Dokumendid

VÕTA


VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid!

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega.

Oluline on sinu otsus ja valmisolek mõista ja mõtestada, kas sinu teadmised ja oskused vastavad juba (mingis osas) õppekavas nõutud õpitulemustele/õpiväljunditele, kas oled valmis analüüsima seda ning esitama vajaliku tõendusmaterjali, sh vajadusel sooritama ka näiteks näidis- või lisatöö(d).

VÕTA kasutamine on vabatahtlik ja selle protsessi algataja on alati õppija ehk taotleja!

VÕTAga saad arvestada näiteks varasemate õpingute tulemusi (nt teises koolis läbitud aineid/kursusi), iseseisvalt õpitut, huvihariduses omandatud, töökogemust, vabatahtlikutööd, kaitseväes omandatud, täienduskoolitust ja/või muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Pea meeles, et mitte igasugust olemasolevat teadmist ja oskust ei saa VÕTAga arvestada – oluline on teadmisi ja oskusi võrrelda õppekavas kirjeldatu ja nõutuga. 

 

VÕTA kord

VÕTA taotlus

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid!

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega.

Oluline on sinu otsus ja valmisolek mõista ja mõtestada, kas sinu teadmised ja oskused vastavad juba (mingis osas) õppekavas nõutud õpitulemustele/õpiväljunditele, kas oled valmis analüüsima seda ning esitama vajaliku tõendusmaterjali, sh vajadusel sooritama ka näiteks näidis- või lisatöö(d).

VÕTA kasutamine on vabatahtlik ja selle protsessi algataja on alati õppija ehk taotleja!

VÕTAga saad arvestada näiteks varasemate õpingute tulemusi (nt teises koolis läbitud aineid/kursusi), iseseisvalt õpitut, huvihariduses omandatud, töökogemust, vabatahtlikutööd, kaitseväes omandatud, täienduskoolitust ja/või muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Pea meeles, et mitte igasugust olemasolevat teadmist ja oskust ei saa VÕTAga arvestada – oluline on teadmisi ja oskusi võrrelda õppekavas kirjeldatu ja nõutuga. 

 

VÕTA kord

VÕTA taotlus