Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud.

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud (alla 17- aastased) isikud. Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht on Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4). Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht ei ole Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4) ja rahvastikujärgse elukoha kohaliku omavalitsuse nõusolek (PGS §10 lg3).

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

 

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit

8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud.

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud (alla 17- aastased) isikud. Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht on Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4). Kui õpilane on alla 17- aastane ja rahvastikujärgne elukoht ei ole Viljandi linn ning soovib õpinguid jätkata 8. või 9. klassis, siis tuleb esitada kooli astumisel koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitus (PGS §22 lg4) ja rahvastikujärgse elukoha kohaliku omavalitsuse nõusolek (PGS §10 lg3).

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

 

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit